Kasutustingimused

Fitadventure.eu (edaspidi „veebileht”) on veebipõhine treeningsüsteem, mis pakub igapäevaseid oma keharaskusega jõuharjutuste treeningprogramme ja nendega seotud teenuseid eesmärgiga luua positiivseid treeningharjumusi (edaspidi „teenused”).

Veebilehe ja teenuste pakkuja ning nendega seotud õiguste omanik on Eestis registreeritud äriühing FitAdventure OÜ (edaspidi „FitAdventure”), mille kontaktandmed on järgmised:

Registrikood: 12281056
Aadress: Saare maakond, Saaremaa vald, Orissaare alevik, Pärna tn 15, 94601
E-post: coaches@fitadventure.eu

Antud kasutustingimused (edaspidi „kasutustingimused”) reguleerivad teenuse osutamist ning teie ja FitAdventure OÜ vahelist suhet seoses veebilehe ja teenuste kasutamisega. Konto registreerimist veebilehel või teenuste kasutama hakkamist loetakse kasutustingimustega nõustumiseks. Veebilehe mistahes funktsioonide ja/või teenuste edasine kasutamine või ka uute funktsioonide loomine eesmärgiga täiustada veebilehe või teenuste käesolevat versiooni, sealhulgas uute rakenduste, tööriistade ja ressursside väljatöötamine, toimub kooskõlas kasutustingimustega.

Jätame endale õiguse kasutustingimusi aeg-ajalt uuendada ja muuta ilma eelneva teavituseta. Teavitame teid e-kirja kaudu kõikidest nendest kasutustingimustes tehtud muudatustest, mis võivad veebilehe ja/või teenuste kasutamisel oluliselt mõjutada teie õigusi või kohustusi. Kasutustingimuste kõige uuema versiooniga on võimalik iga kell tutvuda ja see alla laadida veebilehelt: http://www.fitadventure.eu/terms. Veebilehe või teenuste jätkuv kasutamine pärast kasutustingimuste muutmist tähendab muudatustega nõustumist.


1. Konto registreerimine

1.1. Veebilehe ja teenuste kasutamiseks peate veebilehel end kasutajaks registreerima, luues kasutajakonto (edaspidi „konto”). Kehtiv konto võimaldab teil osta ja kasutada teenuseid, millele pääsete ligi oma individuaalselt kontolt.
1.2. Veebilehe ja teenuste kasutamiseks peate olema vähemalt kaheksateist aastat vana. Konto registreerimisega kinnitate, et olete nõutavas vanuses. Juhul, kui olete oma elukohariigi seaduste kohaselt alaealine, tuleb teil kinnitada, et teil on olemas oma vanemate, eestkostjate või teiste seaduslike esindajate nõusolek konto loomiseks, veebilehe ja teenuste kasutamiseks ning kasutustingimustest tulenevate kohustuste (eelkõige teenuste eest tasumise kohustuse) täitmiseks.
1.3. Konto loomiseks peate andma oma täisnime, kehtiva e-posti aadressi, elukohariigi ja sünniaja ning valima endale turvalise parooli. Konto loomiseks ja teenuste kasutamiseks peate kinnitama, et olete lugenud ja nõustute FitAdventure’i kasutus- ja privaatsustingimustega, tehes selleks vastavasse lahtrisse linnukese. Sealhulgas annate nõusoleku töödelda oma terviseandmeid teenuse osutamise eesmärgil ja loobute 14-päevasest digiteenusest taganemise õigusest, alustades koheselt teenuse kasutamist.
1.4. Konto registreerimisprotsessi lõpetamiseks ehk konto aktiveerimiseks peate sisestama oma makseandmed, mida saate soovi korral igal ajal süsteemis muuta.
1.5. Kontot saab registreerida ja teenuseid on võimalik osta igal ajal.
1.6. Konto on individuaalne ja seda tohib kasutada ainult selle loonud isik.

2. Hinnad ja maksmine

2.1. Teenuste hinnad on välja toodud veebilehel, spetsiaalsetel reklaamlinkidel või pakkumistes. FitAdventure jätab endale õiguse teenuste hindu igal ajal muuta ning teha eri- või sihtotstarbelisi pakkumisi konkreetsetele klientidele või kliendirühmadele oma äranägemise järgi.
2.2. Põhiteenuse „FitAdventure trenniseiklus“ liitumistasu on kalendrikuu põhine ja pikeneb iga kuu automaatselt. Saate oma liitumist treeningsüsteemis Minu Konto lehel igal ajal muuta ja tühistada. Muudatused soovitame teostada vähemalt üks päev enne maksekuupäeva. Teie maksekuupäev on reaalajas nähtav sisselogituna Minu Konto lehel.
2.3. Kampaaniapõhised prooviperioodi pakkumised võimaldavad piiratud ajaga tasuta ligipääsu põhiteenusele ja selles sisalduvale sisule. Prooviperioodi lõppedes saate liituda igakuise treeningpaketiga. Viis (5) päeva enne prooviperioodi lõppu edastame teile ka meeldetuletuse e-mailile.
2.4. Teenuse tellimuse esitamisel võtate endale kohustuse teenuse eest tasuda. Arved teenuste eest esitatakse ette ja üldjuhul nende eest tasutud summasid tagasi ei maksta.
2.5. Teenuste eest tasumine toimub kolmanda poole teenusepakkuja Stripe’i kaudu. Me ei kogu ega säilita teie krediitkaardi andmeid. Teavitame teid, et meie võimuses ei ole ära hoida Stripe’i teenustega seotud tõrkeid ega probleeme ning seetõttu ei vastuta me nende eest.
2.6. Pärast tellimuse esitamist ja selle eest maksmist saadetakse teile e-posti teel tellimuse kinnitus.
2.7. Üldjuhul on erakliendil õigus 14 päeva jooksul alates tellimuse esitamisest sellest ilma põhjenduseta taganeda. Taganemisõigus puudub, kui digitaalse infosisu allalaadimine on alanud, mis FitAdventure teenuse puhul algab kohe, kui olete oma kasutajakonto aktiveerinud.
2.7.1 Põhiteenuse ostmisel nõustute selgesõnaliselt lepingu kohese täitmisega ja kinnitate, et kaotate lepingust taganemise õiguse, kui digitaalse infosisu allalaadimine või voogedastus on alanud.
2.7.2. Kui registreerute tasuta versioonile lõppeb õigus teenusest loobuda neliteist (14) päeva pärast prooviversiooni alustamist.

3. Teenused, muudatused ja uued funktsioonid

3.1. Veebilehe kaudu pakutavad põhiteenused on kalendrikuu põhise liitumistasuga treeningprogrammid, mille eesmärk on luua ja säilitada positiivseid treeningkogemusi ja harjumusi. Treeningprogrammide raskusastmed ja lahendused võivad tulevikus muutuda. Treeningprogrammist saab osa võtta registreeritud kasutaja, kes on vastava programmi ostnud. Ühe treeningpäeva harjutused on kättesaadavad 24 tundi. Treeningprogrammi täiendamiseks ja parimate tulemuste loomiseks saadetakse teile teenuse osana regulaarseid e-kirju praktiliselt kasuliku teabega. Täiendavalt võime saata teile e-kirju otseturunduslikul eesmärgil, välja arvatud juhul, kui olete märkinud, et ei soovi selliseid kirju saada;
3.2. Võime pakkuda ka täiendavaid teenuseid. Kõikide teenuste kirjeldus ja muu asjakohane teave on leitav veebilehelt. Enne vastava teenuse ostmist soovitame olemasoleva teabega hoolikalt tutvuda ja võtta meiega ühendust, kui midagi jääb ebaselgeks. Samuti võime lisada uusi funktsioone, mis täiendavad või parandavad veebilehe või teenuste praegust versiooni, sealhulgas väljastada uusi rakendusi, tööriistu ja ressursse. Uute teenuste, rakenduste või ressursside saadavalolek võib sõltuda täiendavatest või eritingimustest, nagu näiteks teatavate teiste treeningprogrammide eelnevast läbimisest või konkreetsete tingimustega nõustumisest.
3.3. FitAdventure jätab endale õiguse veebilehte või teenuseid (või nende mistahes osi) igal ajal muuta või nende kättesaadavuse ajutiselt peatada või jäädavalt lõpetada ilma eelneva teavituseta.
3.4. FitAdventure ei vastuta teie ega kolmandate isikute ees veebilehe või teenuste (või nende mistahes osa) ilma eelneva teavituseta muutmise, hinnamuutuste, veebilehe või teenuste ajutise peatamise ega jäädava lõpetamise eest.

4. Konto omaniku kohustused

4.1. Te vastutate oma konto ja parooli turvalisuse eest. FitAdventure ei vastuta kahju eest, mis tuleneb teie turvakohustuse täitmata jätmisest.
4.2. Samuti vastutate postitatud sisu ja toimingute eest, mis on tehtud teie konto alt teie poolt või teie nimel kas veebilehel või mis tahes ühendatud platvormi või grupi (nt Facebooki kogukonna) kaudu.
4.3. Veebilehe või ühendatud platvormi või gruppide kasutamine ebaseaduslikel eesmärkidel või volitamata tegevusteks on keelatud. Veebilehe või teenuste kasutamisel ei tohi te rikkuda teie riigis kohalduvat seadusandlust.
4.4. FitAdventure’i kliendi, liikme või töötaja solvamine verbaalselt, füüsiliselt, kirjalikult või muul viisil kas veebilehel või mõne ühendatud platvormi või grupi kaudu (nt Facebooki kogukonnas) toob kaasa solvaja konto kohese kustutamise.

5. Teie konto inaktiveerimine ja kustutamine

5.1. Teil on võimalik oma konto igal ajal kustutada. Te olete ainuisikuliselt vastutav oma konto kustutamise eest, kui te seda enam kasutada ei kavatse.
5.2. Kui olete rikkunud käesolevaid kasutustingimusi või läinud vastuollu kohalduva seadusandlusega, on FitAdventure’il õigus teie konto inaktiveerida või kustutada ning keelduda veebilehe ja teenuste edasise kasutamise lubamisest. FitAdventure jätab endale õiguse keelduda veebilehele ja teenustele juurdepääsu andmisest kõigile, kes on antud kasutustingimusi rikkunud.
5.3. Konto inaktiveerimine ehk liitumise tühistamine tähendab seda, et juurdepääs kontole on piiratud, kuid seda on võimalik taastada ning selles sisalduv ajalugu ja sisu on alles. Konto kustutamine tähendab kogu konto likvideerimist koos selles oleva sisuga. FitAdventure ei võta endale vastutust kahju eest, mis tuleneb konto inaktiveerimisest või kustutamisest, sealhulgas mistahes sisu kaotsiminekust.

6. Intellektuaalomand ja litsentsid

6.1. Veebilehe ja selle tarkvara välimus on autoriõigustega kaitstud. Veebilehel konto registreerimine ja kõikide teile osutatud teenuste eest õigeaegne tasumine annab teile õiguse kasutada veebilehel soetatud teenuseid käesolevate kasutustingimuste ja konkreetse teenusega seotud muude kasutustingimuste kohaselt. Mis tahes veebilehe HTML-i/CSS-i, Javascripti ja muu tarkvara või visuaalse disaini elemendi kopeerimine või kasutamine ilma FitAdventure’i kirjaliku loata on rangelt keelatud.
6.2. FitAdventure on FitAdventure OÜ kaubamärk.
6.3. Kõikide visuaalsete, audiovisuaalsete ja dokumenteeritud materjalide, sealhulgas piltide, videote ja kirjalike materjalide (nagu näiteks e-raamatud, juhendid ja e-kirjad) ning mis tahes muu veebilehel või teenuste raames pakutava loomingulise sisu intellektuaalomandi õigused kuuluvad FitAdventure’ile. Nende materjalide paljundamine, levitamine, edastamine ja muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegemine ilma FitAdventure’i kirjaliku nõusolekuta on rangelt keelatud.
6.4. Me ei esita intellektuaalse omandi nõudeid teie enda esitatud materjalide kohta. Mistahes veebilehel loodud või üles laaditud sisu jääb teie omandusse. FitAdventure jätab endale aga õiguse oma äranägemise järgi teie loodud või üles laaditud sisust keelduda või see eemaldada.

7. Andmed ja privaatsus

7.1. Veebilehel konto registreerimisega nõustute ühtlasi FitAdventure’i privaatsustingimustega (saadaval aadressil http://www.fitadventure.eu/privacy/). Kinnitame, et teie isikuandmed (sh terviseandmed) on meie juures kaitstud. Saadame teile praktilise sisuga e-kirju, mis on osa teenusest ja jõuavad teieni seni kuni kehtib teie liitumispakett. Täiendavalt võime teile edastada e-posti teel otseturundusliku sisuga kirju, kui olete andnud selleks eraldi nõusoleku. Teil on alati võimalus loobuda meilt otseturunduslike kirjade saamisest ja muuta kirjade saamise seadeid läbi veebilingi, mis sisaldub igas teieni jõudnud e-kirjas.

8. Tehnilised probleemid, ohud ja vastutus

8.1. Käesolevaga annate oma nõusoleku kasutada veebilehte ja teenuseid omal vastutusel. FitAdventure ei vastuta treeningprotsessil osaleja tervisliku seisundi eest. Osaleja kinnitab igapäevaselt treeningprogrammi alustamisega, et tema kehalised võimed, oskused ja tervislik seisund on piisavad harjutuste sooritamiseks. Suurema ebamugavustunde või valu korral katkestage harjutus koheselt ja pöörduge arsti või spetsialisti poole.

8.2. Veebileht ja teenused on saadaval just sellisel kujul, nagu on välja toodud. FitAdventure ei garanteeri, et teenused, sealhulgas teile pakutavad materjalid ja teave ning nende kvaliteet vastavad teie konkreetsetele vajadustele või ootustele.
8.3. Osutame teie tähelepanu asjaolule, et veebilehel võib aeg-ajalt tekkida tehnilisi probleeme ning me ei saa tagada, et veebilehe ja teenuste toimimine on alati sujuv, õigeaegne, turvaline ja veatu. Me ei võta endale vastutust kahju eest, mis tekib katkestuste, tehniliste probleemide või veebilehe mittetoimimise tõttu või sellest, kui veebilehte ei kasutata eesmärgipäraselt. Püüame kõrvaldada kõik taolised probleemid esimesel võimalusel ning oleme väga tänulikud, kui teatate meile veebilehel esinevatest riketest, saates meile vastava e-kirja aadressile coaches@fitadventure.eu.
8.4. FitAdventure kasutab kolmandate osapooltena teenusepakkujaid ja koostööpartnereid vajaliku riistvara, tarkvara, salvestusruumi ja sellega seotud tehnoloogia pakkumiseks, mis on vajalikud veebilehe tööshoidmiseks ja teenuste pakkumiseks. Käesolevaga kinnitate, et mõistate, et FitAdventure ei vastuta kolmandate osapoolte teenusepakkujate pakutud teenustes esinevate vigade ja tehniliste probleemide eest, ja nõustute sellega.
8.5. Käesolevaga kinnitate selgesõnaliselt, et mõistate seda ja nõustute sellega, et FitAdventure ei vastuta otsese, kaudse, juhusliku või kahjunõuetega seotud kahju eest, sealhulgas kahju eest, mis on tekkinud saamata jäänud tulust, heast usust, andmete kaotsiminekust või muust mittemateriaalsest kahjust, mis tuleneb alljärgnevast: 1) veebilehe või teenuste kasutamine või võimatus neid kasutada; 2) FitAdventure’i kontrolli alla mittekuuluvate kolmandate poolte volitamata juurdepääs teie andmetele või nende muutmine; 3) kolmandate poolte, sealhulgas teiste kasutajate või liikmete veebilehel tehtud avaldused või teod; või 4) muu veebilehe või teenustega seotud asjaolu.
8.6. Kui te pole mingi põhjusel rahul teenuste kvaliteediga, palume teil meiega ühendust võtta. Juhul, kui me ei jõua teie jaoks sobiliku kokkuleppeni, on teil võimalik kasutada õiguskaitsevahendeid kohaldatava seadusandluse kohaselt. Kui olete eraklient, on teil võimalik pöörduda enamikus riikides asuvate tarbijakaitseasutuste poole (Eestis on see asutus Tarbijakaitseamet, vt http://www.tarbijakaitseamet.ee/). Rohkem teavet selle kohta, kuidas neilt abi saada, võite leida nende veebilehelt.

9. Lõppsätted

9.1. Neid kasutustingimusi, veebilehe kasutamist ja teenuste osutamist reguleerivad Eesti seadused. Veebilehe või teenuste kasutamisest tulenevad vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus (Kentmanni kohtumaja), mis on ühtlasi ka esimese astme kohus.
9.2. Kasutustingimusi käsitletakse teie ja FitAdventure’i vahelise täieliku lepinguna, mis reguleerib veebilehe ja teenuste kasutamist ning asendab kõik varasemad meie vahel sõlmitud kokkulepped (sealhulgas kasutustingimuste varasemad versioonid).


Kasutustingimuste olemasolev versioon kehtib alates 25. maist 2018.
Viimati muudetud 21. septembril 2020.